Saturday, May 4, 2013

Jezus stierf op bloedige wijze aan het kruis - Kostbaar bloed

Waarom? In de Bijbel, in Leviticus 17 wordt over twee belangrijke principes gesproken:

Alle leven behoort God toe


De kracht van de verzoening ligt in het bloed

Iemand die een dier slachtte en dan pas meebracht naar de offerplaats moest uitgeroeid worden. Deze overtreding van Gods gebod om een offer te brengen anders dan was voorgeschreven, was daarom zo ernstig omdat God daardoor van Zijn rechten beroofd werd, men offerde als het ware aan satan. Het maakte dus nogal wat uit wáár men offerde, namelijk de enige plaats waar God en de mens elkaar ontmoetten. Door op een andere plaats te offeren werd zo iemand dat heel zwaar aangerekend, als bloedschuld. Want zo iemand bewees er geen behoefte aan te hebben precies te doen wat God had geboden.


De toepassing hiervan is dat God één plaats heeft vastgelegd, waar Hij de zondaar wil ontmoeten, en die plaats is het kruis, dit is het tegenbeeld van het koperen altaar. Wie deze plaats van samenkomst afwijst, doet alsof zij/hij recht heeft op het leven dat wij allen verbeurd hebben en haalt zich daarmee het oordeel op de hals. Het is dus heel belangrijk dit goed in te zien.

Lees verder...

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.