Tuesday, May 14, 2013

Kennis vermeerdert smart en kromme vertalingen ook

Nu staat er ook dit in de Bijbel:


het onderzoeken van gewichtige dingen is een eer
Herziene Statenvertaling  Spreuken 25;27b

Nu blijkt deze tekst compleet FOUT te worden vertaald in andere vertalingen:

27 Overmatig honing eten is niet goed,
overmatig eer zoeken al evenmin. De Nieuwe Bijbelvertaling

27 It is not good to eat much honey;
Nor is it honorable to seek one’s own honor. World English Bible

27 It is not good to eat much honey: so for men to search their own glory is not glory.  King James Version

27  Wer zu viel Honig isset / Das ist nicht gut / Und wer schweer ding forschet / dem wirds zu schweer.  Luthervertaling, 1545

Het is verbijsterdend dat bepaalde vertalers deze tekst COMPLEET VERKEERD hebben geïnterpreteerd, want dit is wat God bedoelt te zeggen:

27 Veel honig eten is niet goed,
maar het doorvorsen van zware dingen is een eer. NBG-vertaling 1951


Prediker 1;18 wordt daarentegen wel door de meeste vertalingen (redelijk) goed vertaald.Kortom: wie de Bijbel leest, die doet er goed aan om teksten met elkaar te vergelijken, en om de Heilige Geest te laten bepalen welke de juiste vertaling is, omdat vertalen MENSENWERK was- en is, en mensen hebben zich blijkbaar bij het vertalen niet altijd (of helemaal niet) laten leiden door de Heilige Geest (=JEZUS in geesteljjke hoedanigheid).

Blijf altijd beseffen dat GEEN ENKELE vertaling de perfecte vertaling is, en het beste zou zijn indien men zelf Grieks en Hebreeuws en Aramees zou kunnen lezen, want dan heeft men geen vertalingen meer nodig.

Does 1 John 5;7 belong in the Bible?

 

Gaet wech van my Satan

 

The day of the Lord will not come until the Rapture first takes place

 

Heel iets anders: het volgende is echt iets voor 'kerkmensen' (ik ben niet kerkelijk opgevoed en heb NOOIT getwijfeld over de letterlijke periode van 1000 jaar van het komende vrederijk onder Koning JEZUS), maar daarom niet onbelangrijk, want je moet ze de kost niet geven die op dit punt nog steeds dwalen op basis van FOUT onderwijs:

 

EEN EEUWENOUDE DWALING...

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.