Wednesday, June 12, 2013

There are no good people - Er zijn geen goede mensen

NBG-vertaling 1951
King James Version, 1611
10 gelijk geschreven staat:
Niemand is rechtvaardig, ook niet één,
10 As it is written, There is none righteous, no, not one:
11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 11 There is none that understandeth, there is none that seeketh after God.
12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden;
er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.
12 They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one.
13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen;
13 Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips:
14 hun mond is van vloek en bitterheid vol; 14 Whose mouth is full of cursing and bitterness:
15 Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten,
15 Their feet are swift to shed blood:
16 verwoesting en ellende zijn op hun wegen, 16 Destruction and misery are in their ways:
17 en de weg des vredes kennen zij niet.
17 And the way of peace have they not known:
18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen. 18 There is no fear of God before their eyes.


Only JESUS Christ can make a sinner good  Alleen JEZUS Christus kan een zondaar goed maken

Dubio2100 click


Why would a loving God torture someone for an eternity just because they don't believe? What if you're a good person, believe in God, but can't bring yourself to believe that Jesus is God or the Son of God? Infinite punishment for a finite crime.
· in reactie op Cecille Kaye GumadanHans S click


There are no good people; Romans 3;10 As it is written, There is none righteous, no, not one: 11 There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. 12 They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one. 13 Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips: 14 Whose mouth is full of cursing and bitterness: 15 Their feet are swift to shed blood:
· in reactie op Dubio2100(De reactie weergeven)Hans S click


16 Destruction and misery are in their ways: 17 And the way of peace have they not known: 18 There is no fear of God before their eyes.
· in reactie op Hans S(De reactie weergeven)

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.