Wednesday, January 1, 2014

Paus: wat doen we elkaar aan!
En hoe krom is een banaan?
Wat een opmerking van de leider van de smerigste organisatie in de geschiedenis!

Maar ergens heeft hij namens zijn held Lucifer wel gelijk: de duivel kan helemaal NIETS als er geen mensen zouden zijn die in zijn macht zijn, want sinds de zondeval heeft satan de meerderheid van de mensen in zijn macht, en God=JEZUS laat dat toe omdat Hij het gebruikt als een middel om te kunnen onderscheiden wie van goede wil zijn, en wie zich gemakkelijk een oor laat aannaaien door deze hater van elk mensenkind.
Want reken maar dat satan zo naar ons mensen kijkt: hij WALGT van ieder mensenkind en hij vindt het prachtig als hij mensen in ellende kan storten, maar liever houdt hij hun in leven dan dat ze dood zijn, want levend heeft hij meer aan hun dan dood.
Maar regelmatig een oorlog, geweld, verkrachting en andere ellende is koren op zijn molen, en als volgelingen Jezus Christus elkaar het licht in de ogen niet gunnen, heeft hij helemaal dikke pret!Kijkende naar het nieuws over de ellende rond 'oud en nieuw' stel ik vast dat satan en zijn gevallen engelen, de demonen, weer veel lol hebben gehad om ogen die kapot zijn geraakt en andere lichaamsdelen, om vernielingen en vandalisme en zinloos geweld en branden, en dat hij het vooral zo wil laten dat vuurwerkterroristen (meestal jongens) nog lang na 'oud en nieuw' door kunnen gaan met hun terreur, tot verdriet van mensen die dat stomme geknal zat zijn, om over de huisdieren maar te zwijgen.

Over die malle Paus kan ik verder kort zijn: hij is de leider van de enige, echte, ware SATANSKERK, en hij is een ANTICHRIST, en zo God-JEZUS het leidt is hij zelfs DE antichrist, en zo God-JEZUS het leidt is die SCHURK uit Amerika, 'Obama', de andere ANTICHRIST.

Want laat ik dit duidelijk maken aan iedereen; het is de HAND (van God-Jezus) die bepaalt waar de schaduw (de duivel) naar toe gaat en NIET andersom!

Met andere woorden: God-JEZUS leidt alles tot ZIJN doel, en daar gebruikt Hij zelfs de duivel voor, al kan en mag niemand Hem ervan beschuldigen dat Hij gemene zaken maakt met het kwaad, want de ware oorlog op aarde is van geestelijke aard, en God-JEZUS heeft ons allemaal betrokken in ZIJN gevecht met het kwaad, en zo bepaalt Hij wie aan ZIJN kant staan en wie aan de kant staan van ZIJN tegenstander, satan.

Aan welke kant sta(at) jij/u?


De vruchten van de ROOMSE SATANSKERK

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.